linux-command-line

การแปลงไฟล์วิดีโอ เป็น mp.3 ใน Linux Ubuntu

linux-command-line

วิธีติดตั้ง LINE ใน Linux Ubuntu

แผงกรองอากาศแอร์

ทำไมแอร์ถึงต้องใช้ แผงกรองอากาศ ?

ทำไมแอร์ไม่เย็น เลือกแอร์ให้เหมาะกับขนาดห้อง

แอร์แบบเคลื่อนที่ และข้อดีข้อเสียของแอร์แบบเคลื่อนที่

แอร์แบบหน้าต่าง และข้อดีข้อเสียแอร์แบบหน้าต่าง

แอร์ฝังติดเพดาน และข้อดีข้อเสียของแอร์ฝังติดเพดาน

แอร์ตู้ตั้ง-ข้อดีข้อเสียของแอร์ตู้ตั้ง

แอร์ตู้ตั้ง และข้อดีข้อเสียของแอร์ตู้ตั้ง Package type

แอร์แบบแขวนดีไหม

แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน และข้อดีข้อเสียของแอร์ประเภทนี้

แอร์ติดผนัง (แอร์วอลไทป์) และข้อดีข้อเสียของ แอร์วอลไทป์

คำสั่ง top process ไหนทำงานหนัก ?

เคลียร์แคช ลินุกซ์ How to Clear Cache in Linux ?

ซื้อแอร์แบบไหนดี

ซื้อแอร์แบบไหนดี ระหว่าง แอร์แขวนกับแอร์ติดผนัง

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์

แอร์ระบบ INVERTER (อินเวอร์เตอร์)

ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ

ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

แผงทำความเย็น-Cooling-coil

แผงทำความเย็น Cooling coil ส่วนประกอบภายในเครื่องปรับอากาศ