Tuesday, 27 February 2024

แอร์ระบบ INVERTER (อินเวอร์เตอร์)

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์

แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์

แอร์ระบบ INVERTER (อินเวอร์เตอร์)

อินเวอร์เตอร์ คือ ระบบที่ควมคุมการปรับอากาศ ให้เป็นอย่างราบเรียบและคงที่ ด้วยการปรับเปลี่ยนรอบการหมุนของคอมเพรสเซอร์  โดยการเปลี่ยนความถี่ของกระแสไฟที่จ่่าย  ให้กับมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์แทนการทำงานแบบ ติดดับ ในเครื่องปรับอากาศแบบเก่า  ทำให้ระบบอินเวอร์เตอร์สามารถควบคุบอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและที่สำคัญ คือ ประหยัดพลังงาน  กำลังงานที่ใช้ในการทำความร้อนหรือความเย็นจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ  อุณหภูมิของห้องคงที่กว่าเมื่อเทียบกับระบบเก่า  เนื่องจากระบบนี้จะไม่มีการหยุดทำงานของคอมเพรสเซอร์  อุณหภูมิของห้องค่อนข้างที่  เนื่องจากระบบนี้จะปรับกำลังในการทำความร้อนหรือความเย็นโดยอัตโนมัติ  ให้กำลังที่สูงกว่าการทำงานในช่วงเริ่มต้น  ทำให้ห้องเย็นหรืออุ่นได้เร็วดังใจ

สรุปก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพพลังงานสูงกว่าจะช่วยประหยัดเงิน และพลังงานมากว่าในระยะหลายเดือน หรือหลายปีข้างหน้า  แต่ผลิตภัณฑ์จะมีต้นทุนในการซื้อสูง แต่ผลตอบแทนคือค่าไฟฟ้าที่ได้รับจะถูกว่า

error: Content is protected !!