Monday, 11 December 2023

9 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณแกร่งขึ้น

9 สัญญาณบ่งบอกว่าคุณแกร่งขึ้น
.
1. คุณเลิกแคร์คำคน
ให้ความสำคัญเฉพาะคำที่ให้กำลังใจ
ทั้งชื่นชมเพื่อสร้างสรรค์ หรือตำติเพราะหวังดี

.
2. คุณเลิกดูถูกคนอื่น
เพราะเราเคยโดนดูถูกมาก่อน
เรารู้ว่าความเจ็บปวดมันมากขนาดไหน
เราจึงไม่กล้าที่จะไปดูถูกใคร
.
3. คุณเห็นใจคนที่อ่อนแอกว่า
เราจะเป็นกำลังใจให้คนที่อ่อนแอกว่าเสมอ
เพราะเขาเหล่านี้ต้องการกำลังใจอย่างมาก
.
4. คุณไม่เปรียบตัวเองกับใคร
เพราะทุกคนเกิดมาสวยงามในแบบของตัวเอง
เหมือนความชุ่มช่ำของธรรมชาติ
ที่ประกอบไปด้วยไม้นานาพรรณ
ถ้ามีต้นไม้ชนิดเดียวป่านั้น ก็คงไม่ชุ่มชื่น
.
5. คุณมีความสุขในแบบตัวเอง
ความสุขในแบบเราที่ไม่ต้องเอา
ความสุขเรา ไปฝากไว้ที่ใคร
.
6. คุณไม่รั้งใจใครถ้าเขาไม่ต้องการ
เพราะคนที่รั้งใจคนอื่น คือ คนที่เห็นแก่ตัว
กลัวความเจ็บปวดในตอนที่เขาจากไป
กลับไม่ทำให้เขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิต
.
7. คุณเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นทุกวันในทุกคนและทุกเวลา
จงอย่าไปยึดติดกับอะไรเลย
ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา
.
8. คุณพอใจในสิ่งที่มี
มีแค่ไหน ก็มีความสุขกับแค่นั้น
ไม่ไปไขว่คว้าอะไรจนเกินตัว
มีความสุขกับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝัน
.
9. คุณอยู่ในแบบที่คุณเป็น
และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร

error: Content is protected !!