Monday, 15 July 2024

Chronograph คืออะไร?

Chronograph คืออะไร?
“นาฬิกาจับเวลา” โดยบริษัทผลิตนาฬิกาได้จับเอาฟังก์ชั่นโครโนกราฟมาใส่ในนาฬิกา เพื่อใช้ในการจับเวลาการแข่งขันกีฬาด้านความเร็ว เวลาที่นักแข่งรถในสมัยนั้นสวมนาฬิกาลงแข่งขัน มักจะใส่โดยหันหน้าปัดมาไว้ที่ด้านในข้อมือแทน ช่วยให้คนขับมองเห็นเวลาได้ง่ายขึ้นในขณะที่จับพวงมาลัย

ฟังก์ชั่นโครโนกราฟ ถือเป็นฟังก์ชั่นการจับเวลาที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาในนาฬิกาที่มีความซับซ้อนในการเดินเข็มมากกว่านาฬิกาปกติที่มีแค่การบอกเวลาอย่างเดียว

นาฬิกาโครโนกราฟถือเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการแข่งขันกีฬาด้านความเร็วในอดีต แม้ในปัจจุบันจะมีการจับเวลาแบบดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นมาทดแทน จนทำให้ฟังก์ชั่นโครโนกราฟในนาฬิกาข้อมือกลายเป็นเหมือนรายละเอียดที่ตกแต่งเพิ่มเติมให้นาฬิกาดูทะมัดทะแมงและมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น แต่ทว่าเสน่ห์ของการจับเวลาแบบโครโนกราฟก็ยังคงเป็นอมตะอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง และผู้ชายที่ใส่นาฬิกาประเภทนี้ก็ควรรเรียนรู้วิธีการใช้ฟังก์ชั่นกันไว้นะครับ สำหรับใครที่ชอบนาฬิกาประเภทโครโนกราฟแบบนี้

error: Content is protected !!