Monday, 15 July 2024

PADI คืออะไร ?

15 Oct 2020
198
PADI Logo

PADI Logo

PADI คืออะไร? PADI หรือเรียกเต็มๆ ว่า Professional Association of Diving Instructors เป็นองค์กรของอเมริกันและมีสาขาอยู่ทั่วโลก PADI ตั้งมาตรฐานว่า ครูสอนทุกคนจะสอนคอร์สต่าง ๆ เอง ในปัจจุบันถือได้ว่า PADI เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการออกใบอนุญาต และมีอุปกรณ์การเรียน การสอนที่ดีที่สุด

นักดำน้ำของ PADI

ส่วนมากจะได้รับความเชื่อถือ ไม่ว่าคุณเลือกจะไปดำน้ำในที่ใด บัตรดำน้ำ PADI ของคุณจะเป็นที่รู้จักและยอมรับ ความจริงในสถานที่ดำน้ำเพื่อการผจญภัยส่วนใหญ่ คุณจะพบนักดำน้ำ PADI คนอื่นๆที่ได้เลือกที่จะมีบัตรดำน้ำเช่นเดียวกับคุณ-คือได้รับการฝึกฝนกับสถาบันสอนดำน้ำที่เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ระบบการสอนของ PADI

รับรองว่ามืออาชีพของ PADI ที่มีอยู่ทั่วโลกนั้นนำหลักสูตรของ PADI ไปสู่ผู้เรียนอย่างคงที่และได้มาตรฐาน ปรับสู่ความต้องการของคุณและตามสภาพแวดล้อมของคุณในการดำน้ำ หลักสูตรของ PADI ที่คุณลงทะเบียนเรียนในประเทศไทยนั้น แท้จริงก็เหมือนกับหลักสูตรที่เพื่อนของคุณได้เรียนในสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองจะได้ปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีการ และภาษา ผู้ที่เป็นมืออาชีพของ PADI มากกว่า 130,000 คน และร้านดำน้ำหรือรีสอร์ตของ PADI กว่า 5,300 แห่ง ที่มีอยู่ใน180 ประเทศและอาณานิคม ทำให้คุณจะพบมืออาชีพของ PADI ที่พูดภาษาของคุณได้ และทำให้คุณมีประสบการณ์ในการเรียนอย่างสบาย สื่อทางการศึกษาของ PADI มีอย่างน้อย 26 ภาษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักดำน้ำทั่วโลก.

มาตรฐานการศึกษา ของ PADI

หลักสูตรของ PADI ได้ออกแบบมาให้การเรียนมีความสนุก และคุ้มค่า คุณจะได้ลงไปสู่ใต้น้ำด้วยการดำน้ำแบบสคูบ้าอย่างรวดเร็ว ภายใต้การดูแลของมืออาชีพของคุณคือ PADI Instructor คุณจะได้ความมั่นใจเมื่อมีความสำเร็จในทักษะที่อยู่ในแนวความคิดของความปลอดภัยที่สำคัญต่างๆ คุณจะได้รับกุญแจข้อมูลขณะเดียวกันก็ได้รับข้อแนะนำที่มีประโยชน์โดยการถ่ายทอดข้อมูลกับสื่อทางการศึกษาของ PADI ได้แก่ คู่มือ วิดีโอ สมุดแบบฝึกหัด มัลติมีเดีย แผ่นดิสก์ เป็นต้น คำแนะนำหนังสืออ้างอิงเหล่านี้ ออกแบบโดยเทคโนโลยีล้ำสมัยและใช้การเรียนรู้ภาคทฤษฎีเพื่อสร้างสื่อทางการศึกษา PADI ให้กับคุณ.

PADI Instructor ของคุณ มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะได้รับการรับรองด้วยการใช้แนวความคิดทางการเรียนโดยดูจาก Performance-based คือวัดผลจากการปฏิบัติ นั่นคือคุณมีความสำเร็จในขณะที่สาธิตทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการมาเป็นนักดำน้ำ ผู้สอนของคุณจะอยู่กับคุณเพื่อจะช่วยให้คุณทำได้สำเร็จตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ ไม่ว่าคุณจะทำได้อย่างช้าหรือเร็ว คุณต้องได้ PADI Certification แต่คุณก็จะได้ทำในบรรยากาศของการให้กำลังใจและการสนับสนุนการศึกษาที่ดี

padi-course-chart

padi-course-chart

PADI กับคุณภาพระดับมืออาชีพ

เพียงแค่คุณต้องได้รับการรับรองในทุกระดับของ PADI Certification ผู้สอนของ PADI จะต้องกรอกข้อความใน Development Program ซึ่งเป็นชุดของมาตรฐานของการฝึกผู้สอนดำน้ำ PADI Instructor ใหม่แต่ละคนจะแสดงผ่านทางความรอบรู้ในระบบของ PADI อย่างถี่ถ้วน และมีความสามารถในการสอนหลักสูตรของ PADI ตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ ก่อนที่จะได้เป็น PADI Instructor ผู้เข้าร่วมสอบทุกคนจะต้องได้รับการประเมินผลจากพนักงานของ PADI คือ Instructor Examinersเพื่อให้ขั้นตอนของการประเมินผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยุติธรรม และคุณภาพคงที่ไปทั่วโลก.

ข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับ PADI

http://divenowthailand.com

error: Content is protected !!