ทำไมต้องมีแผงกรองอากาศ

แผงกรองอากาศแอร์
ล้างแอร์-ซ่อมแอร์

ทำไมแอร์ถึงต้องใช้ แผงกรองอากาศ ?

ทำไมแอร์ถึงต้องใช้ แผงกรองอากาศ ฝุ่นเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ดังที่เคยมีผู้วิจัยพบว่าการหายใจเอาฝุ่นคาร์บอนเข้าไปมาก ๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นมะเร็งในปอดได้ หรือเชื้อไวรัสซึ่งจัดว่าเป็นฝุ่นชนิดหนึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นหวัดได้นอกจากนี้ฝุ่นยังเป็นอันตรายต่อเครื่องจักรต่าง ๆ คือจะไปลดประสิทธิภาพในการทำงานและลดอายุการใช้งานของเครื่องจักรนั้น ๆ ด้วย สิ่งเหล่านี้คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมเราจึงต้องใช้แผงกรองอากาศ

Read More