นาฬิกาออโต้

นาฬิการะบบออโตเมติก
watches

นาฬิการะบบออโตเมติก Autometic Watch System

สวัสดีครับสำหรับวันนี้นำท่านมารู้จักกับ นาฬิกาออโตเมติก กันครับหล่ายท่านอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับนาฬิกาในปัจจุบันที่ใช้งานกันอยู่ว่าเป็นระบบแบบใด ซึ่งนาฬิกาแต่ละแบบนั้นก็มีลักษณะเฉพาะในแบบฉบับของตัวมันครับ วันนี้มาพูดกันเรื่อง นาฬิกาออโตเมติก หรือ นาฬิการะบบ autometic กันครับ นาฬิการะบบออโตเมติก (automatic) ในปัจจุบันที่มีกันอยู่ในท้องตลาด คือนาฬิกาที่ระบบที่พัฒนามาจาก นาฬิการะบบไขลาน โดยใช้จานหมุนทำหน้าที่คล้ายกับการไขลาน เมื่อเราสวมใส่นาฬิกานั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายของเรา ระบบนาฬิกานั้นก็จะมีจานหมุนจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดแรงเหวี่ยงก็จะเกิดการทำงานส่งผลให้นาฬิกาที่เป็นระบบนั้นทำงานนั่นเอง สำหรับนาฬิกาออโตเมติกแบบนี้นั้น ใช้แรงเหวี่ยงหรือการเคลื่อนไหวนาฬิกาแบบออโตเมติกถึงจะทำงาน ดังนั้นเวลาที่เราวางนาฬิกาทิ้งไว้เฉยๆ โดยที่เราไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน นาฬิการะบบออโตเมติกนี้ก็จะหยุดเดิน เนื่องจากไม่มีพลังงานสะสมจึงต้องขยับนาฬิกาอีกครั้งและตั้งนาฬิกาใหม่เพื่อให้ทำงาน ระบบนาฬิกาออโตเมติกแบบนี้เป็นระบบที่มีความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน มีความทนทาน เสียยาก หากนาฬิกามีปัญหาจึงค่อยนำไปตรวจเช็คยังไม่สาย ระบบออโตเมติก (automatic)คือระบบที่พัฒนามาจากระบบไขลาน โดยใช้จานหมุนทำหน้าที่คล้ายกับการไขลาน เมื่อสวมใส่จะมีการเคลื่อนไหวของร่างกาย จานหมุนจะทำงานโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้นาฬิกาทำงานนั่นเอง แต่หากวางนาฬิกาทิ้งไว้เฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน นาฬิกาจะหยุดเดิน เนื่องจากไม่มีพลังงานสะสมจึงต้องขยับนาฬิกาอีกครั้งและตั้งนาฬิกาใหม่เพื่อให้ทำงาน ระบบนี้เป็นระบบที่มีความนิยมมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน มีความทนทาน เสียยาก หากนาฬิกามีปัญหาจึงค่อยนำไปตรวจเช็คยังไม่สาย   ระบบกึ่งออโตเมติก (semi automatic)คือระบบที่นำระบบไขลานและระบบออโตเมติกมารวมกัน ระบบนี้จะมีความสะดวกสบายที่สุดของกลุ่มนาฬิกาไม่พึ่งแบตเตอรี เนื่องจากนาฬิกาสามารถไขลานได้เองเมื่อสวมใส่ หลังจากถอดนาฬิกา เพียงผู้ใส่แค่หมุนลานให้กับนาฬิกา เพื่อให้ระบบไขลานทำงานต่อไป แม้จะวางไว้เฉยๆ นาฬิกาก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ในระยะเวลาหนึ่ง จึงไม่จำเป็นต้องตั้งเวลาทุกๆการสวมใส่แบบระบบไขลาน และไม่ต้องห่วงการวางไว้นานๆว่านาฬิกาจะหยุดเดินแบบระบบออโตเมติก […]

Read More