แผงทำความเย็น

แผงทำความเย็น-Cooling-coil
ล้างแอร์-ซ่อมแอร์

แผงทำความเย็น Cooling coil ส่วนประกอบภายในเครื่องปรับอากาศ

แผงทำความเย็น  Cooling coil ) มีลักษณะเป็นตะแกรงติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ภายในแผงท่อทำความเย็นจะมีสารทำความเย็นไหลเวียนอยู่เพื่อรับลมจากใบพัดส่งลมเย็นและส่งไปยังแผ่นเกล็ดกระจายลม ข้อมูลจาก ผู้รับเหมา

Read More