Ceiling Type

แอร์แบบแขวนดีไหม
ล้างแอร์-ซ่อมแอร์

แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน และข้อดีข้อเสียของแอร์ประเภทนี้

แอร์แบบตั้งหรือแบบแขวน (Ceiling/floor type)เป็นแบบที่ใช้หลักการคล้ายๆ กับแอร์ติดผนัง หรือแอร์วอลไทป์แต่จะเป็นแบบตั้งอยู่กับพื้นครับ หรืออาจเรียกได้ว่าแขวนอยู่ในระดับพื้นห้อง ซึ่งยังต้องอาศัยคอมเพรสเซอร์และท่อต่อ จึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ด้วยความที่อยู่ระดับพื้น จึงต้องดูตำแหน่งการวางให้ดี ไม่ให้แอร์ตีหน้าคนที่อยู่ในห้อง หรือวางในตำแหน่งที่สามารถกระจ่ายความเย็นได้อย่างทั่วถึง อย่างวางไว้ในพื้นที่อับๆ เพราะจะไม่สามารถกระจ่ายอากาศได้ดีครับ ข้อดีของแอร์แขวน หรือแอร์แบบตั้ง ติดตั้งง่าย ไม่ต้องทำนั่งร้านต่อขึ้นไปเพื่อวางแอร์หรือคอมเพรสเซอร์ต่างๆ เปิดใช้แล้วทำให้รู้สึกถึงความเย็นได้รวดเร็วเพราะแอร์อยู่ในระดับตัวโดยตรง ข้อเสียของแอร์แขวน หรือแอร์แบบตั้ง ไม่ค่อยมีรูปแบบดีไซน์ให้เลือกหลากหลาย ถ่ายเทความเย็นไม่ดีเท่าแอร์ติดผนังที่เป่าลมลงมาจากที่สูง อาจมีปัญหาความเย็นกระจุกอยู่ที่จุดๆ เดียว

Read More