Moonphase watches

moonphase-นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่น-การดูวงโคจรของดวงจันทร์
watches

Moonphase นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่น การดูวงโคจรของดวงจันทร์

“Moonphase” เป็นฟังก์ชั่นการใช้งานที่น้อยคนนักจะใช้งานจริง ๆ การดูวงโคจรของดวงจันทร์ใน 29.5 วันของทุกเดือน คงเป็นเรื่องง่ายกว่าถ้าดูในแอพลิเคชั่นหรือจากข้อมูลดาราศาสตร์ในเว็บไซต์ แต่ใครกันที่ใช้ประโยชน์ของข้างขึ้นข้างแรมในใช้งาน ? ในวันนี้จึงนำบทความ “Moonphase นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่น การดูวงโคจรของดวงจันทร์” มาฝากกันครับ ในอดีตนักทำนายดวงดาว โหราศาสตร์ใช้ความรู้ สังเกตการเคลื่อนที่ของดวงดาว รวมถึงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในเมืองปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก มีหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ตั้งตระหง่านกลางจตุรัสเมืองเก่า เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างในปี ค.ศ.1410 ซึ่งเป็นการอธิบายตำแหน่งโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนท้องฟ้า การโคจรของดาวบริวารของโลก ทำให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งนั้นก็คือ น้ำขึ้นน้ำลงถือเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการเดินเรือเสมอมา คงไม่แปลกที่ในสมัยศตวรรษที่ 18 เรือเดินสมุทรทั้งหลายมีนาฬิกาคุณปู่ (Longcase Clock) ถูกจัดวางให้อยู่บนเรือ หากแต่ว่านาฬิกาคุณปู่นี้ไม่เพียงแต่จะบอกเวลาเท่านั้น ยังมีฟังก์ชั่น “Moonphase” ในรูปแบบดวงจันทร์หน้าคน (Moon face) ตามสมัยนิยมของยุควิคตอเรีย (Victoria) ในศิลปะแบบนวศิลป์ (Art nouveau) จากนาฬิกาคุณปู่ (Longcase Clock) มาถึงนาฬิกาพก (Pocket […]

Read More